Partneři

    Ortopedie Součková   Česká obuvnická a kožedělná asociace   Česká podiatrická společnost o.s.

Podpora projektu

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v Programu „PVP“.

Terapie – rehabilitace, cvičení

Metody terapie – aktivní (cvičení, rehabilitace)

Informace získané provedením diagnostiky nohou v rámci podiatrického vyšetření slouží jako vstupní data k volbě správného léčebného postupu pro odborného lékaře a fyzioterapeuta.

Aktivní metody terapie – cvičení a rehabilitace jsou aplikovány dle kineziologického rozboru nejprve od nohou, které tvoří základnu pohybového systému a následně se postupuje do vyšších etáží – stehenní svaly, pánev, osový skelet. Cvičení a mobilizace jsou zaměřeny na odstranění ztuhlosti nohy a posílení svalového aparátu. Posilování oslabených a protahování zkrácených svalových skupin pomáhá zachovávat nebo obnovit pružnost a normální tonus svalů nohy, krevní zásobení a zlepšit inervaci.

Mezi další terapeutické metody patří např. fyzikální terapie, jejíž zaměření je především na zmírnění obtíží např. bolesti, zlepšení trofiky, prokrvení a inervace periferie dolních končetin. Zde se využívají především různé typy elektroléčby a vodoléčebné metody. Velmi důležitou součástí výše popsaných terapeutických metod jsou i masáže.

K dosažení optimálního efektu korekce nebo alespoň kompenzace dané vady a k pozitivnímu ovlivnění funkčních vlastností nohou a biomechaniky chůze je nutné kombinovat aktivní terapeutické metody (rehabilitace, cvičení) s pasivními, to znamená volbou vhodné obuvi a korekčních prvků.

Aktivní metody terapie nohou
Cvičením ke správnému vývoji dětské nohy
Cviky pro děti jako prevence i terapie ortopedických vad nohou
DVD Pro zdravé dětské nohy