Partneři

    Ortopedie Součková   Česká obuvnická a kožedělná asociace   Česká podiatrická společnost o.s.

Podpora projektu

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v Programu „PVP“.

Pasivní metody terapie nohou

Metody terapie:

Použití pasivních terapeutických prostředků

  • ortopedická obuv
  • ortopedické stélky s korekčním nebo kompenzačním účinkem

Pro určení správné diagnózy a následnou volbu efektivní terapie je důležité provedení podiatrického vyšetření s komplexní diagnostikou pohybového aparátu.

K dosažení optimálního efektu korekce nebo kompenzace dané vady a k pozitivnímu ovlivnění funkčních vlastností nohou a biomechaniky chůze daného pacienta je důležité kombinovat aktivní terapeutické metody s pasivními, to znamená volbou vhodné obuvi a korekčních prvků. Zajištění správného postavení a odvalu nohy při chůzi vhodnou obuví a ortopedickými stélkami je nezbytným předpokladem správné funkce dolních končetin a celého pohybového aparátu, protože noha jako stavební pilíř lidského těla ovlivňuje postavení kotníků, kolen, kyčlí a vyšších etáží osového skeletu.

Ortotické pomůcky by měly být voleny vždy na základě provedení dynamické plantografie pomocí tenzometrické desky. Správný výběr ortotických pomůcek má významný vliv nejen na efektivitu korekce nebo kompenzace dané vady, ale i na prevenci vzniku poruch v oblasti pohybového aparátu v návaznosti na vznik degenerativních onemocnění pohybového aparátu (artrózy nosných kloubů a osového skeletu).

Při výběru obuvi je důležité posoudit typ nohy pacienta a volit obuv vhodné velikosti, šířky a tvaru v přední části. Optimální je obuv uzavíraná šněrováním nebo na suchý zip, protože ji lze lépe upevnit na noze a podle potřeby v průběhu dne povolit (např. v případě otékání nohou). Diabetikům se doporučuje používání speciální diabetické obuvi, aby byla v co největší míře eliminována rizika poškození nohou a vzniku ulcerací a gangrén jednak vlivem ortopedických vad nohou a jednak použitím nevhodné obuvi. U větších deformit nohou může lékař doporučit zhotovení individuální ortopedické obuvi.

Za účelem korekce nebo kompenzace dané ortopedické vady lze obuv individuálně upravit a doplnit vhodnou ortopedickou stélkou. Stélky musí splňovat především následující parametry:

  • tvarovaná patní miska (rozložení tlaku na celou plochu patního polštáře) s tlumícím prvkem v patě (zajištění dobré jímavosti energie při došlapu)
  • tvarovatelný patní stabilizátor (zajištění optimálního vedení a stability nohy – tzv. D3D stélky, které nahrazují trojrozměrný povrch)
  • podpora podélné klenby v různých stupních podle typu podélné nožní klenby
  • zajištění odvodu vlhkosti a antibakteriální úprava vrchní vrstvy stélky
  • schopnost optimálního rozložení lokálních tlaků na plosce chodidla (tvarem stélky a volbou tloušťky a pružnosti stélky s ohledem na poruchy v oblasti tarzu a palcového kloubu)
  • možnost aplikace korekčních prvků, jako např. tlumicího prvku v patní misce,   pronačního a supinačního klínu, metatarzální podušky, mediálního klínu, vyměkčení nebo vyztužení rizikové oblasti nohy, odtížení míst s trofickými změnami apod.

Při výběru ortotických pomůcek – obuvi a stélek je důležité je věnovat pozornost především použitým materiálům, které by měly být nedráždivé a měkké na došlap.

Aby doporučená ortotická pomůcka (obuv, stélky) pacientovi vyhovovala, je nutná spolupráce a zpětná vazba mezi pacientem, lékařem a výrobcem. Pokud tato provázanost chybí a pokud není prvotně provedena komplexní diagnostika nohou a následně odborné posouzení, zda výrobek pacientovi vyhovuje, může se stát, že vyrobená obuv nebo stélky nejen že nesplní svůj účel, ale naopak mohou ještě více poškodit nohy daného pacienta.