Partneři

    Ortopedie Součková   Česká obuvnická a kožedělná asociace   Česká podiatrická společnost o.s.

Podpora projektu

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v Programu „PVP“.

Terapie – obuv, stélky

Metody terapie – pasivní (obuv, stélky)

Informace získané provedením diagnostiky nohou v rámci podiatrického vyšetření slouží jako vstupní data k volbě správné obuvi, ortopedických stélek a korekčních prvků.

Pasivní metody terapie – nezbytným předpokladem správné funkce dolních končetin a celého pohybového aparátu je zajištění správného postavení a odvalu nohy při chůzi vhodnou obuví a stélkami. Protože noha (část dolní končetiny od kotníku směrem dolů) je stavební pilíř lidského těla, ovlivňuje rovněž postavení kotníků, kolen, kyčlí a vyšších etáží osového skeletu.

U pacientů s lehčími a středně těžkými ortopedickými vadami nohou lze aplikovat sériově vyráběnou ortopedickou obuv, kterou lze v případě potřeby individuálně upravit, vybavit ortopedickými stélkami a korekčními prvky. Těžké ortopedické vady nohou pak vyžadují obuv zhotovenou na míru (individuální).

K dosažení optimálního efektu korekce nebo kompenzace dané vady a k pozitivnímu ovlivnění funkčních vlastností nohou a biomechaniky chůze daného pacienta je důležité kombinovat pasivní terapeutické metody s aktivními, to znamená rehabilitací a cíleným cvičením.

Pasivní metody terapie nohou
Jak se správně obouvat?