Partneři

    Ortopedie Součková   Česká obuvnická a kožedělná asociace   Česká podiatrická společnost o.s.

Podpora projektu

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v Programu „PVP“.

Aktivní metody terapie nohou

Metody terapie:

Použití aktivních terapeutických prostředků

  • rehabilitace
  • cvičení

Pro určení správné diagnózy a následnou volbu efektivní terapie je důležité provedení podiatrického vyšetření s komplexní diagnostikou pohybového aparátu.

Aktivní metody terapie – cvičení a rehabilitace by měly být aplikovány dle kineziologického rozboru nejprve od nohou, které tvoří základnu pohybového systému a následně se postupuje do vyšších etáží – stehenní svaly, pánev, osový skelet. Cvičení a mobilizace jsou zaměřeny na odstranění zjištěných problémů.

Např. pro odstranění ztuhlosti nohy jsou cvičením svalového aparátu posilovány oslabené a protahovány zkrácené svalové skupiny. Tím je obnovována pružnost a normální tonus svalů nohy, přičemž se zlepší krevní zásobení a inervace. Ztuhlost nohy bývá zapříčiněná spasmy a zkrácením drobných svalů nohy následkem nedostatečného prokrvení a nervové stimulace, kdy dochází k fibróze (zhuštění) podkoží a kloubních pouzder. Noha pak není pružná a není schopna se při chůzi přizpůsobit nerovnostem povrchu, a tím pádem je více náchylná úrazům.

Součástí cvičení je i mobilizace nohou – např. cvičení se soft míčky, cvičení na nestabilních plochách, spirální dynamika, kinesiotaping. Pomocí kinesiotapingu lze dosáhnout stimulace receptorů s lepším vnímáním pohybu a následným uvolněním zkrácených struktur a mobilizací kloubů. Cvičení vycházející ze spirální dynamiky dbá na optimální zapojení svalů nohy i celé dolní končetiny s využitím spirálního principu ve všech etážích pohybového systému. Díky navození koordinovaného pohybu a svalové rovnováhy lze spirální dynamikou řešit např. odstranění blokád a bolestí pohybového aparátu, korekce vadného držení těla apod.

Při rehabilitaci v případě narušené funkce nohou a pohybového aparátu jsou využívány metody fyzikální terapie, zaměřené především na zlepšení trofiky, prokrvení a inervace periferie dolních končetin. Jedná se o různé typy elektroléčby (působení elektrického proudu na nervosvalovou soustavu) a vodoléčebné metody, jako např. vířivka, 4 komorová lázeň, uhličité koupele, vč. suchých uhličitých koupelí a koupelí ozónem. Elektroléčba má pak nejčastější využití při léčbě chronických bolestí a neuralgií, zánětů, disfunkce nervové soustavy, degenerace svalů a obrn.

Velmi důležitou součástí výše popsaných terapeutických metod jsou i masáže a ošetřování nohou speciálními krémy, např. použitím hydratačních krémů k zabránění vysychání a následnému praskání pokožky na plosce nohou, nebo mastí saturovaných ozónem, které slouží ke zlepšení prokrvení.

K dosažení optimálního efektu korekce nebo kompenzace dané vady a k pozitivnímu ovlivnění funkčních vlastností nohou a biomechaniky chůze daného pacienta je důležité kombinovat aktivní terapeutické metody s pasivními, to znamená volbou vhodné obuvi a korekčních prvků. Zajištění správného postavení a odvalu nohy při chůzi vhodnou obuví a ortopedickými stélkami je nezbytným předpokladem správné funkce dolních končetin a celého pohybového aparátu, protože noha jako stavební pilíř lidského těla ovlivňuje postavení kotníků, kolen, kyčlí a vyšších etáží osového skeletu.