Partneři

    Ortopedie Součková   Česká obuvnická a kožedělná asociace   Česká podiatrická společnost o.s.

Podpora projektu

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v Programu „PVP“.

Poradna

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY NOHOU, JEJICH PŘÍČINY A METODY TERAPIE:

Vždy je v případě bolestí nohou potřeba řešit celý pohybový řetězec (kyčelní klouby a páteř).

1) bolesti paty
Bolesti v oblasti paty se nejčastěji objevují ve dvou místech:

  • Pod patou ve středu patního tukového ochranného polštáře

Jedná se o přetížení plantární aponeurózy s celkovým zánětlivým procesem.

foto01

Příčina: zvýšená zátěž, tvrdý došlap (chůze naboso po tvrdém povrchu, nebo v obuvi s tvrdým podpatkem) nebo doskok na patu a poraněním tukového polštáře, nebo dlouhodobé stání na tvrdém studeném povrchu (naboso nebo v ponožkách, případně v nevhodné obuvi) nebo při celkovém zánětu (revma, dna).
Dalšími rizikovými faktory jsou: tvar nožní klenby (funkčně plochá noha, nebo vysoká – lukovitá noha), valgozita paty a nestabilita při chůzi v oblasti patní kosti, nadměrná pronace nohou, snížená dorzální flexe hlezenního kloubu (ohyb kotníku směrem za hřbetem nohy), zkrácení Achillovy šlachy, rozdílná délka dolních končetin, obezita.
Léčba při celkovém zánětu – klid, měkký došlap (silikonová podpatěnka s odtížením bolestivého místa), medikace protizánětlivých léků.

  • V místě předního vnitřního okraje paty

V místě úponu krátkých svalů ovládajících palec – je to místo výskytu tzv. plantární exostózy (patní ostruha). Jenou z nejčastějších příčin bolestí v oblasti spodní části paty je plantární fasciitida (syndrom patní ostruhy). Při došlápnutí, kdy se noha dostává do pronace a everze (vyvrácení), se plantární fascie (šlacha, která spojuje patu a prsty) napíná, což může při zátěži vést k dráždění úponu. Patologické změny při úponech šlach a vazů se zánětem mohou zapříčinit novotvorbu kosti a vznik ostruhy kosti patní. Detekce patní ostruhy ale nemusí potvrdit diagnózu plantární fasciitidy.

foto02

Příčina: přetížení krátkého abduktoru a flexoru palce při nestabilitě subtálo (úponu krátkého odtahovače a ohybače palce při nestabilitě kloubu mezi kostí patní a hlezenou – vbočené postavení paty)
Léčba – laser, rázová vlna, ultrazvuk, akupunktura na zlepšení prokrvení a povolení krátkých plantárních svalů a snížení bolestivosti, obstřiky (až poslední v řadě), ozařování (nedoporučuje se)

2) jak léčit patní ostruhu

A – když se bolest objevuje ráno s prvními kroky, nebo po dlouhém stání
Bolestivost je většinou lokalizována na vnitřní oblasti paty a podél vnitřního okraje nožní klenby.
Příčina: plantární fascitida, nestabilita v subtalárním kloubu (kloubu mezi kostí patní a hlezenou), omezená dorzální flexe v hlezenním kloubu z důvodu zvýšené napjatosti Achillovy šlachy, plantární kalkar (přetížení krátkého ohybače a odtahovače palce), nebo lokální chronický zánět kolem kostěné exostózy (výrůstku).
Léčba:  zpevnit (zastabilizovat) nohu v oblasti subtalárního kloubu použitím aktivních a pasivních terapeutických prostředků. Tzn. podávání nesteroidních protizánětlivých léků, aplikace fyzikálních rehabilitačních metod (ultrazvuk, laser,…)  a používání obuvi s pevným opatkem a měkkým došlapem v patě, vybavené ortopedickou stélkou s vyměkčením pod bolestivými místy. Nechodit naboso po tvrdých površích.

B – když se bolest objevuje až po delší chůzi v průběhu dne
Příčina:  chronické přetížení úponu a krátkého ohybače palce, spojené s nestabilitou v oblasti paty.
Léčba:  odstranit nestabilitu v oblasti paty aktivními metodami, např. balančním cvičením na nestabilních plochách a pasivními metodami –  používání obuvi s pevným opatkem a měkkým došlapem v patě, vybavené ortopedickou stélkou s vyměkčením pod bolestivými místy. Nechodit naboso po tvrdých površích. Protože v těchto případech nebývá přítomen akutní zánět, většinou není potřeba medikace.
Zchlazení bolestivého místa (lokální použití ledu).

C – metody rehabilitace a cvičení
Cvičení se zaměřením na posílení stabilizátorů subtalárního kloubu (dlouhé flexory lýtka), protahování lýtkových svalů a plantární fascie. Cvičení – spirální dynamika (www.spiraldynamica.com).

3) bolesti nohy v nártu při delší chůzi
Otok nohy – nevhodná (úzká) bota, pokud je spojená s bolestí na přední straně bérce – známka přetížení podélné klenby (noha lukovitá) a nestabilita subtalárního kloubu.
Dalšími příčinami může být artróza, cévní potíže spojené s prokrvením nohy nebo cukrovka. Typickým projevem jsou píchavé či řezavé bolesti a mravenčení končetin.

4) křeče v nártu
Nevhodná obuv – vysoký podpatek, nevhodný tvar podešve (ohyb není v místě ohybu nohy),  …
Nervové příčiny – prokrvení, nedostatek vápníku a hořčíku, dehydratace, nevhodné vnitřní klima v obuvi (neprodyšná, …).

5) bolesti nohy v holeni
Ze zevní strany nebo uprostřed na kosti – peroneální svaly – přetížení – supianční postavení patní kosti – kolena ve varozitě, nebo přetížením svalů peroneální skupiny při varozním postavení paty při chůzi, tibialis posteriori – přetížení v rámci svalové nerovnováhy DK.
Z vnitřní strany – přetížení dlouhého flexoru (ohybače) palce v rámci nestability subtalárního kloubu a nestability paty.

6) bolesti v lýtku
Při chůzi – ortopedické, cévní nebo neurologické příčiny – nutno zjistit při jaké činnosti a jaký mají bolesti charakter. Příčinou potíží může být např. porucha funkce svalů, problém v oblasti bederní páteře, kyčelního a kolenního kloubu, nebo žilní trombóza. Křeče v lýtkách se kromě nedostatku vápníku a hořčíku objevují hlavně také při přítomnosti křečových žil.

7) bolesti pod hlavičkami prstních kloubů (MTT)
Přetížení příčné klenby, následkem nošení nevhodné obuvi (vysoký podpatek, měkký opatek, tenká a příliš ohebná podešev, baleríny, …), nebo přetěžováním nohou dlouhým stáním nebo nesprávnými pohybovými návyky. Bolesti pod hlavičkami záprstních kostí mohou přecházet až do nártu a ke kotníku.

foto03 foto04

8) zduřelý palcový kloub s bolestivostí  
Přetížení palcového kloubu při mechanickém tlaku obuvi (úzká, špičatá).
Se zarudnutím kůže (tenká, lesklá) a otokem – zánět (DNA)

foto05foto06

9) hallux valgus (vbočený palec)
Deformita palce nohy, kdy se palec přiklání směrem k ostatním prstům a na vnitřní straně vyčnívá palcový kloub (lidově zvaný kotník). Postupně začínají vznikat degenerativní změny na základním kloubu palce a v pozdějších stadiích může dojít k rozvoji artrotických změn.

foto07

Příčina: V dětském věku neřešená nestabilita v subtalárním kloubu, dlouhodobé nošení nevhodné obuvi – úzké, špičaté, na vysokých podpatcích (kdy přetížením přední části nohy dochází k propadu příčně klenby a vzniku deformity), jednostranná pohybová aktivita. Svoji roli hrají rovněž dědičné dispozice, valgozita (vbočené postavení) paty, kolen, postavení kyčelních kloubů, problémy v krční páteři nebo hormonální nerovnováha u žen v klimakteriu.
Léčba: speciální cvičení, korektory z pěnové hmoty na odlehčení tlaku, speciální rozvírací pomůcky a noční dlahy, případně operativní úprava vychýleného palce a následné několikatýdenní nošení speciální obuvi s odlehčením přední části nohy.
Důležité je nošení pohodlné dostatečně široké obuvi vybavené ortopedickými stélkami s patní miskou a podporou podélné klenby, případně chůze naboso po měkkých nerovných površích (písek).

10) bolesti achilovky
Achillova šlacha (tendo calcaneus) je šlacha trojhlavého lýtkového svalu (musculus triceps surae), který se jejím prostřednictvím upíná na kost patní. Tento sval se významným způsobem uplatňuje při chůzi a při vzpřímeném stoji, k jeho výraznému zatížení dochází mj. při běhu, v odrazové fázi skoku, při prudkém zabrždění aj.
Achillova šlacha, též, představuje nejsilnější šlachu v lidském těle.
Jedná se většinou o zánětlivé onemocnění, někdy provázené otokem a zduřením šlachy a bolestí zejména při zátěži příslušného svalu (stoj na špičce). Příčinou bolesti však nemusí být výhradně zánět šlachy.

foto08
Příčina: nadměrné přetěžování, např. nadměrným běháním, nevhodným sportovním povrchem, používáním špatné obuvi (nevhodný tvar opatku, tvrdá horní hrana obuvi), další příčinou mohou být úrazy, způsobené např. tvrdým došlapem na patu při zkrácené achilově šlaše (zkrácený lýtkový sval), nevhodnou pohybovou aktivitou, nebo nedostatečným rozcvičením před sportem, prochladnutí.
Léčba: měkký došlap, lehce masírovat hřejivou masážní emulzí, v době bolestivosti tlumit lokálně nebo celkově analgetiky, lokální aplikaci protizánětlivých mastí. Fyzikální terapie (např. laser, iontoforéza, pulsní magnetoterapie, ultrazvuk, diatermie aj.).
Po odeznění bolestivosti opatrně protahovat, střídat teplou a studenou sprchu, následně masírovat.