Partneři

    Ortopedie Součková   Česká obuvnická a kožedělná asociace   Česká podiatrická společnost o.s.

Podpora projektu

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v Programu „PVP“.

Diabetická noha

U pacientů s diagnózou diabetes mellitus (cukrovka) je vysoké riziko postižení dolních končetin, tzv. diabetická noha. Hlavními příčinami změn na nohou diabetiků je NEUROPATIE (poškození nervového systému) a ANGIOPATIE (poškození cév, porucha krevního zásobení). Mohou být přítomny obě změny a vzniká forma smíšená.

Funkční a strukturální poruchy v oblasti nohou u diabetiků jsou častými příčinami vzniku ortopedických vad, trofických a ischemických změn především v zátěžových zónách nohy – tedy pod hlavičkami metatarsů (prstními klouby) a pod patou.

V souvislosti s metabolickými poruchami (neuropatie, angiopatie) je nutné počítat s rizikem vzniku ulcerací (diabetického vředu) a následného vývoje gangrén (odumírání měkkých tkání) a to především v místech, kde vlivem dané vady dochází ke zvýšení lokálních tlaků. Hovoříme pak o Syndromu diabetické nohy (postižení nohy od kotníku směrem dolů).

Při zanedbání včasné léčby dochází k odumírání měkké tkáně a nutnosti amputace postižené části dolní končetiny. Hlavní příčinou je nesprávná péče o nohy a nevhodná obuv.

Obuv pro diabetiky
Problematika diabetické nohy