Partneři

    Ortopedie Součková   Česká obuvnická a kožedělná asociace   Česká podiatrická společnost o.s.

Podpora projektu

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v Programu „PVP“.

SLOVNÍK

Angiopatie – cévní onemocnění (poškození cév, porucha krevního zásobení).

Artróza – projev revmatismu. Jedná se o nadměrné opotřebení kloubů, především chrupavky.

Diabetes mellitus (DM) – neboli úplavice cukrová (cukrovka) je metabolické onemocnění, které se projevuje poruchou metabolismu sacharidů, charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykémií). Ta může být důsledkem nedostatku inzulínu, pak hovoříme o DM 1.typu, nebo v důsledku nedostatečné citlivosti tkání na inzulín – DM 2.typu.

Diabetická angiopatie dolních končetin – postižení cév aterosklerózou, na jejímž podkladě se rozvíjí ischemická choroba dolních končetin. Dochází ke snížení citlivosti nohou a zhoršení hojivosti ran a tím i zvýšení rizika vývoje ulcerací spojených s infekcemi. V důsledku těžké ischemie postupně dochází ke vzniku nekrózy (diabetická gangréna).

Diabetická neuropatie – nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie. Mohou být poškozeny jak nervy motorické, senzitivní, tak i vegetativní.

Gangréna je nekróza – odumřelá tkáň, modifikovaná druhotnými změnami. Je to nebezpečný stav, který ohrožuje život nemocného.

Inervace – zásobování části těla nervovými vlákny prostřednictvím určitého nervu

Ischemická choroba dolních končetin, je onemocnění, postihující tepny.  Průsvit tepen se zužuje a může dojít, až k jejich postupnému uzávěru. Následkem tohoto procesu, je ischemie neboli nedokrevnost, což znamená, že končetina přestává být zásobována dostatečným množstvím krve a tím tedy i důležitými živinami a kyslíkem.

Neuropatie – poškození nervového systému.

Plantární aponeuróza – vazivová vrstva, která probíhá od patní kosti ke všem pěti prstům. Chrání všechny šlachy, cévy a nervy v plosce nohy, má klíčovou funkci při běhu a chůzi, poskytuje podporu podélné klenbě a tlumí nárazy.

Plantární fasciitida (syndrom patní ostruhy) – zánětlivé onemocnění plantární fascie (šlachy, která spojuje patu a prsty) nebo nezánětlivé degenerativní změny.

Podiatrie (též podologie) – obor zabývající se komplexní péčí o nohy a dolní končetiny. Podiatrie je vědou zabývající se studiem nohy, její anatomií, fyziologií a patofyziologií, též správnou diagnostikou a léčbou včetně poradenství (komplexně léčí chorobné stavy nohou a pátrá po příčině potíží celého pohybového aparátu). Sdružuje specialisty a odborníky z řad lékařů, fyzioterapeutů, protetiků a výrobců obuvi a ortopedických stélek, pedikérů, masérů, …, kteří pečují o nohu a celý pohybový aparát.

Spasma – je nefyziologický stav, kdy dochází k nadměrnému či dlouhodobému stahu kosterní nebo hladké svaloviny.

Syndrom diabetické nohy je definován jako ulcerace nebo destrukce tkání na nohou u diabetiků spojená s infekcí, neuropatií a s různým stupněm ischemické choroby dolních končetin.

Trofické změny na dolní končetině při cévní nedostatečnosti jsou příčinou vyšší zranitelnosti a snížené hojivé schopnosti, mizení chloupků, narušeného růstu nehtů, v těžkých případech až vzniku tzv. diabetického vředu.

Trofika – funkce nervových vláken regulujících výživu a látkovou přeměnu tkání. K trofickým změnám na dolní končetině dochází při cévní nedostatečnosti.

Trombóza – sražení (koagulace) krve za vzniku trombu. V tepnách má za následek nedokrevnost (ischemii) postižené oblasti, v žilách může zhoršit odtok krve.

Ulcerace, nebo-li diabetický vřed je defekt kůže vzniklý destrukcí (rozpadem) měkkých tkání. Hlavní příčinou je vysoký lokální tlak nebo mechanické poranění.