Partneři

    Ortopedie Součková   Česká obuvnická a kožedělná asociace   Česká podiatrická společnost o.s.

Podpora projektu

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v Programu „PVP“.

Prevence

Lidská noha je po srdci nejvíce zatěžovaným tělesným orgánem, ale je také nejvíce zanedbávanou částí těla. Aby nám nohy sloužily po celý náš život, je nezbytné jim věnovat potřebnou péči. Prvním předpokladem k zajištění správné funkce nohou je osvojení si správných pohybových návyků a používání vhodné obuvi.

Pravidelný pohyb a cílená cvičení jsou nezbytná k podpoře statické i dynamické funkce nohy, přičemž pro obě funkce je důležitá klenba nožní.

Statická funkce nohy
– přenáší hmotnost lidského těla
– je zajišťována kostmi nohy, šlachami, vazy

Dynamická funkce nohy
– umožňuje pohyb
– zajišťují ji: svaly

Nejdůležitějším úkolem obuvi je ochránit nohu před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí a podporovat její základní fyziologické funkce jako jsou stání, chůze a běh.
Obuv může zajistit částečnou eliminaci vrozených nebo získaných vad nohou, nebo se naopak podílet na jejich vzniku.

Součástí péče o nohy je i pravidelná hygiena (rovněž hygiena prádla a obuvi), koupele, masáže, ošetřování hydratačními krémy. Důležitá je péče o nehty a jejich stříhání do správného tvaru, tj. do roviny.

Jak preventivně předejít problémům nohou